تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی پیزد (شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد )

درآمد مجتمع صنایع لاستیک یزد در تابستان سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد افزایش یافته است. دلیل اصلی این میزان رشد درآمد عمدتا به خاطر افزایش نرخ ارز و نتیجتا افزایش نرخ فروش محصولات بوده است. گفتنی است مقدار فروش محصول شرکت در تابس... بیشتر بخوانید